Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

I .htaccess kan man göra massor av trix för att sidan ska prestera bättre. Denna sida listar några av dem mest användbara. Filen .htaccess läggs i rooten av dem mappar den ska styra över.

Innehåll

[redigera] Gzip

# compress all text, html and images:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml image/jpeg image/png image/gif

[redigera] Redirect till www

#Redirect from non-www to www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^exempel\.se [NC]
RewriteRule (.*) http://www.exempel.se/$1 [R=301,L]

[redigera] Redirect till non-www

#Redirect from www to non-www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.exempel\.se [NC]
RewriteRule (.*) http://exempel.se/$1 [R=301,L] 

[redigera] Lägg till expires

#Add expire headers
<IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive on 
 
  #images
  ExpiresByType image/jpg "access plus 1 week"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 week"
  ExpiresByType image/gif "access plus 1 week"
  ExpiresByType image/png "access plus 1 week"
 
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 week"
 
  #pages and js
  ExpiresByType text/html "access plus 1 day"
  ExpiresByType text/js "access plus 1 day"
  
  #others
  ExpiresDefault "access plus 2 days" 
</IfModule>

[redigera] Hidra att folk snokar i .svn-mappar

#disable browsing in .svn
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 RewriteBase /
 RewriteCond %{REQUEST_URI} /\.svn/
 RewriteRule . - [F]
</IfModule>

[redigera] Byt namn på en fil

# Rewrite robots.txt to robots.php:
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule robots.txt robots.php [L]

[redigera] Speciella felsidor

# Customized server error messages:
ErrorDocument 404 /error404.php
ErrorDocument 403 /error403.php