Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Ajax är hyfsat simpelt att göra med php och jQuery. Men om man ska implementera det i Wordpress så måste man göra det på ett visst sätt. Om man inte följer det nedan beskrivna sättet så kan man inte använda sig av inbyggda Wordpress funktioner.

I trigger filen:

<?php
add_action('admin_head', 'my_action_javascript');
function my_action_javascript() {
?>
<script type="text/javascript" >
jQuery(document).ready(function($) {

	//action är den enda parametern som är obligatorisk
	var data = {
		action: 'my_special_action',
		whatever: 1234
	};

	jQuery.post(<?php echo admin_url('admin-ajax.php');?>, 
        data, function(response) {
		alert('Got this from the server: ' + response);
	});
});
</script>
<?php
}

I till exempel functions.php kan man hantera requestet. Om man skriver ett plugin så lägger man givetvis denna kod i plugin-filen.

<?php 
//för både inloggande och icke inloggade användare... 
add_action('wp_ajax_my_special_action', 'my_action_callback');
add_action('wp_ajax_nopriv_my_action', 'my_action_callback');

function my_action_callback() {
	global $wpdb; // this is how you get access to the database

	$whatever = $_POST['whatever'];
	$whatever += 10;
        echo $whatever;

	die();//viktigt att man slutar bearbeta php här. 
}