Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Detta dokument beskriver lätt hur man profilerar sitt c/c++ program.

[redigera] Gprof

Du kompilerar programmet med den extra flaggen -pg.

gcc -o program myProgram.c -lpthread -ph

Sen kör du programmet tills den avslutas på ett normalt sätt. Via return eller exit(). Du har då fått en fil som heter gmon.out. Den innehåller data som du ska använda med gprof. Gprof tar en del flaggor. Läs mer om dessa här. Standard körningen ser ut så här.

gprof program

Då får man en massa information om hur mycket tid som spenderades på vilka funktioner. Gprof tar inte hänsyn till tid som spenderas i kernelspace.

[redigera] Callgrind and Kcachegrind

Man kan använda valgrind verktyget callgrind. Du har kompilerat ditt program som vanligt. Sen kör du valgrind med följande argument:

valgrind --tool=callgrind [callgrind options] your-program [program options]

Efter du har avslutat ditt program får du en fil som heter callgrind.out.<pid>. Öppna den filen med Kcachegrind.

Mer om Callgrind och Kcachegrind