Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Tidkomplexitet: O(n^4)

Hittar en approximativ lösning till TSP där triangelolikheten gäller. Lösningen är max 3/2 i från den optimala.