Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Denna tabell är bara påbörjad. Fyll gärna i mer.

Vektor ArrayList HashMap Binärt sökträd Röd/Svart bin.träd Heap Trie Linked

List

get(0) O(1) O(1)
get(i) O(1) O(n)
getLast() O(1) O(1)
add() O(1) O(1)
add(i) O(1) O(n)
remove(0) O(1) O(1)
remove(i) O(1) O(0)
removeLast() O(1)
Contains

(Object o)

O(n)