Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Eclipse är ett bra utvecklingsverktyg med massor av plugin. Här är korta installationsteg för några vanliga plugin.

Allt utgår ifrån Eclipse Classic

Innehåll

[redigera] Subversion (svn)

URL: http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x

[redigera] GIT

URL: http://download.eclipse.org/egit/updates

[redigera] PHP

URL: http://download.eclipse.org/releases/helios/ Detta är för helios versionen av eclipse. Välj sedan Programming languages och PHP Development Tools.

[redigera] C

URL: http://download.eclipse.org/releases/helios/ Välj sen Programming languages och C/C++ development tools

[redigera] Python

URL: http://pydev.org/updates

Note: Välj inte "PyDev Mylyn Integration"

[redigera] PHP Getters och Setters

URL: http://pdt.plugins.e-surf.pl/updates

[redigera] Twig highlight

URL: http://eclipse.kacprzak.org/updates Välj Django Template Editor. Installera, starta om. Gå sen till Window->Preference->General->(Editor->)File Associations. Lägg till *.twig och associera den till Django.