Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

En Eulercykel är en cykel i en graf där alla kanter är besökta en gång.