Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Huvudsidan som skall stärkas, en blogg till den, Bloggen kan läggas som subdomän eller i en undermapp till huvudsidan, det finns för- och nackdelar med båda alternativen.

Ett antal faktasidor, valde efter vilka ord de skall placeras bra på. Låt säga att huvudsidan handlar om muttrar. Man köper då domänerna rundmutter.se, skruvmutter.se etc. Lägger upp en informationstext på runt 300-500 ord per enskild sida på webbplatserna, gärna 2-4 undersidor för olika närliggande nyckelord. Det går ibland att optimera faktasidor på flera nyckelord. Ha en design som stämmer överens med huvudsidan. Alltså tydlig avsändare på sidorna. På det sättet kan du länka till huvudsidan snyggt och i den löpande texten med nyckelordet till den landningsidan som gäller för nyckelordet på huvudsidan. Som exempelvis ”Här hittar du mer information på vår huvudsida om rundmuttrar” På samma sätt kan du länka vidare till andra faktasidor enligt samma princip. Då knyter du ihop faktasidorna med en relevant länkning samt även länkar till huvudsidan.

Kan man inte ordna extern utomstående länkning till faktasidorna kan man gott använda bloggen för att starta upp dem. Det fungerar det med. Med ett tillräckligt antal faktasidor inriktade på ett fåtal nyckelord får du på sikt ett självförsörjande system.

[redigera] Källa

Urban G på www.seo-forum.se