Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

APC behövs bland annat för att köra Symfony2. Så här gjorde jag när jag installaderade APC.

Download and install GCC for Mac without Xcode Currently 10.6 and 10.7 packages are available at https://github.com/kennethreitz/osx-gcc-installer/downloads

Nu när du kan köra make så ladda ner APC-3.1.3p1. (http://pecl.php.net/package/APC/3.1.3p1) Packa upp och kör:

phpize
./configure
sudo make
sudo make install

Redigera sedan /etc/php.ini. Lägg till denna rad:

extension=/usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/apc.so