Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Här är ett enkelt jQuery plugin för att sätta in text vid markören.

jQuery.fn.extend({
insertAtCaret: function(myValue){
 return this.each(function(i) {
  if (document.selection) {
   //For browsers like Internet Explorer
   this.focus();
   sel = document.selection.createRange();
   sel.text = myValue;
   this.focus();
  }
  else if (this.selectionStart || this.selectionStart == '0') {
   //For browsers like Firefox and Webkit based
   var startPos = this.selectionStart;
   var endPos = this.selectionEnd;
   var scrollTop = this.scrollTop;
   this.value = this.value.substring(0, startPos)+myValue+this.value.substring(endPos,this.value.length);
   this.focus();
   this.selectionStart = startPos + myValue.length;
   this.selectionEnd = startPos + myValue.length;
   this.scrollTop = scrollTop;
  } else {
   this.value += myValue;
   this.focus();
  }
 });
}
});

Använd så här:

$("#textbox").insertAtCaret("text");