Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Det finns ett litet one liner commando som jag brukar använda för att ta reda på mappstorleken (dir size) för alla undermappar till den nuvarande katalogen.

ls -1 | grep -v " " | xargs -L 1 readlink -f | xargs du -hs