Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

[redigera] Recept

Detta är dem steg man använder när man normaliserar en databas.

 • Onormaliserad - skriv upp alla attribut
 • Funktionella beroenden
 • Hitta ALLA kandidatnycklar
 • Välj primärnyckel --> 1NF
 • 1NF --> 2NF - Varje ickeprimt attribut ska vara fullständigt beroende av varje attribut i nyckeln.
 • 2NF -- 3NF - Inga trasitiva beroenden
 • Reverse Engineering


[redigera] Exempel 1

[redigera] Attribut

 • varunamn
 • varunr
 • vikt
 • lev
 • levadr
 • levtel
 • best
 • datum
 • pris
 • levererat
 • restat

[redigera] Funktionella beroenden

 • Varunr -> varunamn, vikt
 • lev -> levadr, levtel

[redigera] Första normalfrom

 • (varunr, lev)
 • ((varunr), varunamn, vikt)

(Andra och tredje normalform är samma. )


[redigera] Exempel 2

[redigera] Attribut

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

[redigera] Funktionella beroenden (givet)

 • BC --> A
 • FG --> BC
 • B --> D
 • C --> E
 • F --> A
 • G --> A
 • ABE --> G
 • ACD --> F

[redigera] Kandidatnycklar

 • {B,C} = Alla
 • {F,G} = Alla
 • {F,B,E}
 • {C,D,G}

[redigera] Första normalfrom

 • ((B,C), A, D, E, F, G)

[redigera] Andra normalform

 • ((B, C), D, E, F, G)
 • ((G), A)

( Tredje normalform är samma. )


[redigera] Referenser

Kurs DBTD10 på KTH.