Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Denna sida är en liten howto som beskriver hur man optimerar sin källkod i Java.

  • Skapa inga objekt.. Det tar lång tid!
  • Skriv inga waitsatser...eller skriv dem och tag sedan bort dem, De tar lång tid!
  • Använd bidirected search i stället för bredden först när du ska söka den kortaste vägen mellan två noder.
  • Om du ska iterera över en mängd, använd en iterator.
  • Använd HashMaps. Då går insättning och utmatning på konstant tid.
  • Använd en profiler. Java Interactive Profiler är gratis och bra. Om du har testat JIP så skriv gärna en Manual för JIP.