Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Här är några grundläggande exempel i relationsalgebra:

Databas:

  • Anställd ((namn), lön, chef, avd);
  • Försäljning ((avd, varunr), volym);
  • Leverantör ((företag), adress);
  • Lager ((företag, avd, varunr), volym);
  • Avdelning ((avd), våning);
  • Vara ((varunr),typ);

Vilka anställda tjänar mer än sin chef?

A<-C<-Anställd
π(A.namn)(A |X| C) A.chef = C.namn AND A.lön > C.lön

På vilka avdelningar tjänar alla anställda mindre än sin chef?

A<-C<-Anställd
π(avd)(Avdelning) - π(A.avd)(A |X| C) A.chef = C.namn AND A.lön > C.lön

Vilka företag levererar varor till mer än en våning?

π(företag)(∂(count våning>1)(företag G count(våning)(Lager |X| Avdelning)))

På vilka avdelningar är medellönen större än 10000?

tmp<-avd G avg(lön)(Anställd)
π(avd)(∂(avg>10000)(Anställd) 

Vilka chefer har mer än 10 anställda under sig, och vilken lön har dessa chefer?

Chefer<-π(chef)(∂(count anställda>10)(chef G count(namn)(Anställd))
π(namn,lön)(∂(Chefer.chef=Anställd.namn)(Anställd X Chefer))