Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

För att säkerhetskopiera alla schemas och tabeller i en databas kör följande kommando:

 mysqldump --user=tobias -p --all-databases > backup.sql; 


För att sedan återställa en schema kör:

 mysql -D mydatabase -o < dump.sql


[redigera] Script

Ett användbart script för backup är detta:

 #/bin/sh
 date=`date +%d`; 
 path='/home/MysqlBackup';
 rm $path/dailyBackup_$date.sql.bz2;
 mysqldump --user=tobias --password=pass --all-databases > $path/dailyBackup_$date.sql; 
 bzip2 $path/dailyBackup_$date.sql
 
 dow=`date +%w`; 
 if [ $dow -eq 1 ] ; then 
 #monday
 week=`date +%U`; 
 rm $path/weeklyBackup_$week.sql.bz2;
 cp $path/dailyBackup_$date.sql.bz2 $path/weeklyBackup_$week.sql.bz2;
 fi