Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

[redigera] Exempel

Här är några exempel på SQL:

Databas:

  • Anställd ((namn), lön, chef, avd);
  • Försäljning ((avd, varunr), volym);
  • Leverantör ((företag), adress);
  • Lager ((företag, avd, varunr), volym);
  • Avdelning ((avd), våning);
  • Vara ((varunr),typ);

Vilka anställda tjänar mer än sin chef?

SELECT a.namn FROM anställd a, anställd c WHERE a.chef=c.namn AND a.lön>c.lön;

På vilka avdelningar tjänar alla anställda mindre än sin chef?

SELECT a.avd FROM avdelning a WHERE a.avn NOT IN (SELECT a.avd FROM anställd a, anställd c WHERE a.chef=c.namn AND a.lön>c.lön);


Vilka företag levererar varor till mer än en våning?

SELECT företag FROM lager l, avdelning a GROUP BY företag HAVING count(våning)>1 AND a.avd=l.avd;


På vilka avdelningar är medellönen större än 10000?

SELECT avd FROM anställd GROUP BY avd HAVING avg(lön)>10000;


Vilka chefer har mer än 10 anställda under sig, och vilken lön har dessa chefer?

SELECT lön,namn FROM anställd WHERE namn IN (SELECT chef FROM anställd GROUP BY chef HAVING count(namn)>10);