Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

För att rekursivt ta bort svn-mappar, kör följande kommando:

find ./ -name .svn -exec rm -rf {} \;