Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Trac är ett jättebra projektverktyg. Speciellt om man kör SCRUM.


[redigera] Installera trac

mkdir /path/to/trac
chown -R www-data:www-data /path/to/trac 
chmod -R g+s /path/to/trac
trac-admin /path/to/trac initenv

Nu är det installerat och klart. För att fixa lite permissions så gå kör:

sudo trac-admin /path/to/trac
permission add user TRAC_ADMIN

[redigera] Installera plugin

  • Packa upp pluginet
  • Kör följande kommando för att generera en .egg fil.
python setup.py bdist_egg
  • Starta om apache
  • Aktivera pluginet i config filen.
  • Kör detta kommando för att få ändringarna att gå igenom:
trac-admin /path/to/trac/ upgrade