Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Alla funktioner vill ha radianer som indata, förutom deg2rad såklart.

  • float sin ( float value)
  • float cos ( float value)
  • float tan ( float value)
  • float asin ( float value)
  • float acos ( float value)
  • float atan ( float value)
  • float deg2rad ( float value)
  • float rad2deg ( float value)