Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Wordpress 3 kommer komma i maj 2010. Det är en god idé att läsa lite om dess nya funktionalitet och hitta områden att tillämpa den på.

[redigera] Extra bra nya saker med Wordpress 3

Menysystemet. Det finns nu ett dynamiskt menysystem som är helt skiljt från sid-hierarkin.

Läs mer

[redigera] Problem med Wordpress 3

Många som installerar wordpress 3 har fått s.k. Headers already sent warning problems. Detta beror oftast på att något är fel i din wp-config.php fil eller någon av de filerna som listas i felmeddelandet. Vanligaste felet i wp-config.php är antingen att det är för mycket whitespace nånstans eller att det saktas en stängande php tag i slutet av filen.
Lösning:

  • Spara ner filen på din dator
  • Öppna i förslagsvis Textmate
  • Ta bort alla whitespace i slutet av början av filen
  • Kolla så att filen börjar med <?php och avslutas med ?>
  • Ladda upp filen igen på din server